Projekty UE

Projekty i dofinansowania, z których korzystamy.

Fundusz Strukturalny:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:  Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorców
Nazwa Projektu: Wdrożenie Złamywarki Poligraficznej Model SPT 56-6/4K firmy Shoei
Kwota dofinansowania: 215 000 PLN

Fundusz Strukturalny:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa:  3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 
Kwota dofinansowania: 6 579 500 PLN

Scroll to Top