Menu

Inteligentne systemy wystawiennicze

Inteligentny system wystawienniczy umozliwia interakcję z bazą danych, przesyłanie danych o stanie ilościowym ekzpozycji sms'em czy na e-mail, interacje głosową, wizualną w momencie podjęcia ze standu produktu.

„W wyniku realizacji projektu pn.
Wdrożenie wyników prac B+R w spółce poprzez uruchomienie produkcji nowego systemu wystawienniczego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 3.2.1 Badania na rynek, Działanie: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Oś priorytetowa: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  pragniemy poinformować iż w naszej ofercie pojawił się nowy produkt w postaci systemów wystawienniczych z inteligentną półką i dedykowanymi opakowaniami, które dostarczą nowych funkcji umożliwiających automatyczna interakcje z klientem w trakcie procesu zakupu a także zbieranie informacji umożliwiających analizę zachowań konsumentów.”

Drukujemy dla...

 • logo autograph
 • logo marley
 • logo konsalnet
 • logo nepentes
 • logo pkobp
 • logo samsung
 • logo sanofi
 • logo cocacola
 • logo autograph
 • logo marley
 • logo konsalnet
 • logo nepentes
 • logo pkobp
 • logo samsung
 • logo sanofi
 • logo cocacola